Akkreditert kalibrering

Alle norske bedrifter som skal ha et godkjent verksted for Periodisk Kjøretøy Kontroll, er ihht Kjøretøyforskriften pålagt å få sitt utstyr til dette kalibrert iht. til ISO17025. Bremsetester, røykgassmåler, 4-gassmåler, retardasjonsmåler, lysjusteringapparat og trykkmanometer skal kalibreres regelmessig.

Måle- og testutstyr blir stadig mer avanserte og må kalibreres med jevne mellomrom. Kalibrering innebærer kun en måling av hvor rett eller feil et utstyr viser – justering av feil er ikke inkludert i selve kalibreringen, men dette kan vi selvsagt også gi tilbud på.

Vi tilbyr akkreditert kalibrering godkjent av svenske Swedac på:

  • Bremseprøvere
  • Avgassmålere
  • Opasitetsmålere
  • Lysjusteringsapparater
  • Retaradsjonsmålere

Våre teknikere er underlagt den svenske godkjenningen, og med disse kontraherte norske serviceteknikere iht. standardens punkt 5, kan vi utføre akkreditert kalibrering iht. ISO 17025.